Forsiden

Alle job

Søg efter job

JobAgent

Annoncering

Kontakt mediajob.dk


-----

Kommunikatør med skarp pen og strategisk tæft til Nationalt Genom Center
Jobbeskrivelse

Virksomhed: Sundheds- og Ældreministeriet
Jobtitel: Kommunikatør med skarp pen og strategisk tæft til Nationalt Genom Center
Jobtype: Fuldtid
Sted: Københavnsområdet
Kategori: Journalistik// Kommunikation & PR
Vil du være med til at opbygge Nationalt Genom Center? 

Kommunikatør med skarp pen og strategisk tæft til Nationalt Genom Center  
I december 2016 lancerede regeringen og Danske Regioner en national strategi for Personlig Medicin. En central drivkraft for strategien er oprettelsen af et Nationalt Genom Center, der skal sikre at en række initiativer fra strategien bliver ført ud i livet. Arbejdet med at opbygge Nationalt Genom Center går nu i gang. Vi søger derfor en kommunikationskonsulent, der har ambitioner og evner til at opbygge en profil for en helt ny institution på sundhedsområdet.  

 
Dine arbejdsopgaver  

Som Nationalt Genom Centers kommunikationskonsulent får du mulighed for at arbejde med identitetsskabende kommunikation og sætte fingeraftryk på udviklingen af et område, der vil udvikle sig markant i de kommende år. Du vil i tæt samarbejde med dine kolleger i Nationalt Genom Center og Sundheds – og Ældreministeriets departement skulle udvikle kommunikationsstrategi, budskaber, identitet og rutiner, som det nye center skal stå på. Og du vil skulle kommunikere et stærkt perspektivrigt højvidensområde, der i dén grad kommer til at påvirke sundhedssektoren de næste mange år. Patienterne og befolkningen skal inddrages, og oplysning, formidling og inddragelse bliver centrale indsatser.  
 
Dine kvalifikationer  

Du trives i en lille organisation med få interne kolleger men med mange forskellige samarbejdsrelationer ”ude i verden”. Du udviser stor selvstændighed og har evne til at drive opgaver målrettet og effektivt fra begyndelse til afslutning – samtidig med at du sætter en ære i godt samarbejde og sparring på tværs. Du arbejder struktureret og kan se og sikre sammenhæng mellem strategi, handlingsplaner og eksekvering. Du er omstillingsparat og fleksibel i forhold til nye opgaver og udfordringer, der opstår undervejs.  
 
Vi forventer, at du  
 • har en kommunikationsfaglig baggrund, eksempelvis journalist eller cand.comm.  
 • har eminente skriftlige kvalifikationer og kan formidle komplekse, faglige budskaber præcist og enkelt  
 • har erfaring med strategiudvikling og udvikling af kommunikationsplaner  
 • har erfaring med tilrettelæggelse og styring af projekter  
 • har interesse og evner for formidling af videntunge forsknings- og sundhedsemner til forskellige målgrupper. Ideelt har du også konkret erfaring  
 • har erfaring med pressekontakt og udarbejdelse af pressemeddelelser  
 • har erfaring med hjemmesider og har kompetencer og holdninger til design og layout  
 • mestrer engelsk på et niveau, så du kan formidle budskaber til presse, samarbejdspartnere og interessenter.  
Nationalt Genom Center  

Nationalt Genom Center skal være omdrejningspunkt for en visionær og balanceret udvikling af Personlig Medicin i Danmark og oprettes som en selvstændig organisation under Sundheds – og Ældreministeriet.  
 
Centeret skal i tæt samarbejde med bl.a. de stærke sundhedsfaglige miljøer og forskningsverdenen på tværs af landet være med til at virkeliggøre regeringens og Danske Regioners strategi for Personlig Medicin. Centret skal bl.a. opbygge en fælles national informationsinfrastruktur – dvs. sikre hele set-up’et så indsamlede prøver fra patienter kan genomsekventeres, og data kan analyseres, når det er brug for det til behandling eller forskning. Det kræver en enorm datakraft i supercomputeranlæg, og det kræver høj sikkerhed og godt samarbejde på tværs af landet. Centeret skal også medvirke til at sikre, at borgere og patienter inddrages i udviklingen af Personlig Medicin i Danmark, og at de etiske og juridiske aspekter forbundet med en øget anvendelse af genomsekventerings-teknologier kommunikeres klart og tydeligt. Centeret sekretariatsbetjener bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin og tilhørende rådgivende udvalg.  
 
Nationalt Genom Center er pt. placeret i Sundheds- og Ældreministeriet (Holbergsgade 6, 1057 København K.). Primo 2018 flytter centeret til Artillerivej 5, København S, hvor blandt andet Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut pt. er beliggende. Centeret forventes at blive en mindre organisation med en kerne på ca. 15 ansatte, idet den største del af medarbejderne, der i dagligdagen skal være med til at realisere Personlig Medicin i Danmark, også fremover vil være placeret ude i landet tæt på patienterne. Bredt samarbejde på tværs af landet med regioner, universiteter, organisationer mv. er afgørende for centerets arbejde. 
 
Mere information om den nationale strategi for Personlig Medicin findes på www.sum.dk under TEMA.  
 
Vi tilbyder  

Vi tilbyder et engageret miljø, mange forskelligartede opgaver og store muligheder for at du kan sætte dit eget præg på opgaveløsningen. Du vil, i tæt samarbejde med de sundhedsfaglige miljøer i hele landet, bidrage til implementeringen af en af de fremmeste teknologier på sundhedsområdet samt ny viden i sundhedsvæsenet, der har potentiale til at gøre en afgørende forskel for patienterne.  
 
Løn og ansættelsesvilkår  

Du vil blive lønindplaceret efter kvalifikationer og afhængig af din uddannelsesbaggrund ansat  
iht. gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation, gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Dansk Journalistforbund eller anden relevant overenskomst/organisationsaftale gældende på statens område.  
 
Der er tale om en fuldtidsstilling med ansættelse hurtigst muligt.  
 
Yderligere oplysninger  

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Kasper Lindegaard-Hjulmann (7226 9529) eller direktør Gert Sørensen (2286 3266).  
 
Din ansøgning  

Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis senest mandag 30. oktober 2017. Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 3. november 2017 (1. samtaler) og torsdag den 9. november 2017 (2. samtaler).  
 
Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.  
Online dato: 11-10-2017
Ansøgningsfrist: 30-10-2017 kl. 23:59


Skriv gerne i din ansøgning, at du så jobbet på Mediajob.dk

SØG STILLINGEN
FIRMAPROFIL

Kommunikatør med skarp pen og strategisk tæft til Nationalt Genom Center


Jobbeskrivelse
Virksomhed
Sundheds- og Ældreministeriet
Jobtitel:
Kommunikatør med skarp pen og strategisk tæft til Nationalt Genom Center
Jobtype:
Sted:
Københavnsområdet
Postnummer:
Kategori:
Journalistik// Kommunikation & PRVil du være med til at opbygge Nationalt Genom Center? 

Kommunikatør med skarp pen og strategisk tæft til Nationalt Genom Center  
I december 2016 lancerede regeringen og Danske Regioner en national strategi for Personlig Medicin. En central drivkraft for strategien er oprettelsen af et Nationalt Genom Center, der skal sikre at en række initiativer fra strategien bliver ført ud i livet. Arbejdet med at opbygge Nationalt Genom Center går nu i gang. Vi søger derfor en kommunikationskonsulent, der har ambitioner og evner til at opbygge en profil for en helt ny institution på sundhedsområdet.  

 
Dine arbejdsopgaver  

Som Nationalt Genom Centers kommunikationskonsulent får du mulighed for at arbejde med identitetsskabende kommunikation og sætte fingeraftryk på udviklingen af et område, der vil udvikle sig markant i de kommende år. Du vil i tæt samarbejde med dine kolleger i Nationalt Genom Center og Sundheds – og Ældreministeriets departement skulle udvikle kommunikationsstrategi, budskaber, identitet og rutiner, som det nye center skal stå på. Og du vil skulle kommunikere et stærkt perspektivrigt højvidensområde, der i dén grad kommer til at påvirke sundhedssektoren de næste mange år. Patienterne og befolkningen skal inddrages, og oplysning, formidling og inddragelse bliver centrale indsatser.  
 
Dine kvalifikationer  

Du trives i en lille organisation med få interne kolleger men med mange forskellige samarbejdsrelationer ”ude i verden”. Du udviser stor selvstændighed og har evne til at drive opgaver målrettet og effektivt fra begyndelse til afslutning – samtidig med at du sætter en ære i godt samarbejde og sparring på tværs. Du arbejder struktureret og kan se og sikre sammenhæng mellem strategi, handlingsplaner og eksekvering. Du er omstillingsparat og fleksibel i forhold til nye opgaver og udfordringer, der opstår undervejs.  
 
Vi forventer, at du  
 • har en kommunikationsfaglig baggrund, eksempelvis journalist eller cand.comm.  
 • har eminente skriftlige kvalifikationer og kan formidle komplekse, faglige budskaber præcist og enkelt  
 • har erfaring med strategiudvikling og udvikling af kommunikationsplaner  
 • har erfaring med tilrettelæggelse og styring af projekter  
 • har interesse og evner for formidling af videntunge forsknings- og sundhedsemner til forskellige målgrupper. Ideelt har du også konkret erfaring  
 • har erfaring med pressekontakt og udarbejdelse af pressemeddelelser  
 • har erfaring med hjemmesider og har kompetencer og holdninger til design og layout  
 • mestrer engelsk på et niveau, så du kan formidle budskaber til presse, samarbejdspartnere og interessenter.  
Nationalt Genom Center  

Nationalt Genom Center skal være omdrejningspunkt for en visionær og balanceret udvikling af Personlig Medicin i Danmark og oprettes som en selvstændig organisation under Sundheds – og Ældreministeriet.  
 
Centeret skal i tæt samarbejde med bl.a. de stærke sundhedsfaglige miljøer og forskningsverdenen på tværs af landet være med til at virkeliggøre regeringens og Danske Regioners strategi for Personlig Medicin. Centret skal bl.a. opbygge en fælles national informationsinfrastruktur – dvs. sikre hele set-up’et så indsamlede prøver fra patienter kan genomsekventeres, og data kan analyseres, når det er brug for det til behandling eller forskning. Det kræver en enorm datakraft i supercomputeranlæg, og det kræver høj sikkerhed og godt samarbejde på tværs af landet. Centeret skal også medvirke til at sikre, at borgere og patienter inddrages i udviklingen af Personlig Medicin i Danmark, og at de etiske og juridiske aspekter forbundet med en øget anvendelse af genomsekventerings-teknologier kommunikeres klart og tydeligt. Centeret sekretariatsbetjener bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin og tilhørende rådgivende udvalg.  
 
Nationalt Genom Center er pt. placeret i Sundheds- og Ældreministeriet (Holbergsgade 6, 1057 København K.). Primo 2018 flytter centeret til Artillerivej 5, København S, hvor blandt andet Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut pt. er beliggende. Centeret forventes at blive en mindre organisation med en kerne på ca. 15 ansatte, idet den største del af medarbejderne, der i dagligdagen skal være med til at realisere Personlig Medicin i Danmark, også fremover vil være placeret ude i landet tæt på patienterne. Bredt samarbejde på tværs af landet med regioner, universiteter, organisationer mv. er afgørende for centerets arbejde. 
 
Mere information om den nationale strategi for Personlig Medicin findes på www.sum.dk under TEMA.  
 
Vi tilbyder  

Vi tilbyder et engageret miljø, mange forskelligartede opgaver og store muligheder for at du kan sætte dit eget præg på opgaveløsningen. Du vil, i tæt samarbejde med de sundhedsfaglige miljøer i hele landet, bidrage til implementeringen af en af de fremmeste teknologier på sundhedsområdet samt ny viden i sundhedsvæsenet, der har potentiale til at gøre en afgørende forskel for patienterne.  
 
Løn og ansættelsesvilkår  

Du vil blive lønindplaceret efter kvalifikationer og afhængig af din uddannelsesbaggrund ansat  
iht. gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation, gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Dansk Journalistforbund eller anden relevant overenskomst/organisationsaftale gældende på statens område.  
 
Der er tale om en fuldtidsstilling med ansættelse hurtigst muligt.  
 
Yderligere oplysninger  

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Kasper Lindegaard-Hjulmann (7226 9529) eller direktør Gert Sørensen (2286 3266).  
 
Din ansøgning  

Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis senest mandag 30. oktober 2017. Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 3. november 2017 (1. samtaler) og torsdag den 9. november 2017 (2. samtaler).  
 
Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.  
Onlinedato:
11-10-2017
Ansøgningsfrist:
30-10-2017 kl. 23:59
Skriv gerne i din ansøgning, at du så jobbet på Mediajob.dk

SØG STILLINGEN

Del dette job på

Tilbage  Udskriv  Alle job fra virksomheden

Mediajob.dk


Kontakt

Mediajob.dk
Dansk Journalistforbund

Tlf. 33428000 / 20670447

E-mail: stl@journalistforbundet.dk


Genveje
Kontakt

Mediajob.dk
Dansk Journalistforbund

Tlf. 33428000 / 20670447

E-mail: stl@journalistforbundet.dk


Mediajob.dk