Forsiden

Alle job

Søg efter job

JobAgent

Annoncering

Kontakt mediajob.dk


-----

Er du vores nye docent i journalistik?
Jobbeskrivelse

Virksomhed: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX)
Jobtitel: Er du vores nye docent i journalistik?
Jobtype: Fuldtid
Sted: Østjylland
Kategori: Journalistik// Undervisning
Er du vores nye docent i journalistik?

Er du optaget af journalistisk praksis fra et forskningsmæssigt perspektiv? Og brænder du for at være med til at udvikle den journalistiske tænkemåde i stærke partnerskaber med forskere, undervisere og mediebranchens aktører? Så har du chancen nu. 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) søger en forsker med erfaring og kompetencer, som kan gennemføre praksisnær forskning, der kan pege på muligheder og løsninger i en tid, hvor mediernes rolle og betydning er til åben debat, og bliver udfordret af falske nyheder og et publikum med kritiske holdninger til journalistikken og til journalister.

Forskningen på DMJX har til formål at udvikle og formidle ny viden af betydning for højskolens uddannelser – fra professionsbachelor til diplom- og kandidatuddannelser, og desuden være til betydelig gavn for hele medie- og kommunikationsbranchen. Kerneaktiviteterne består i forskning, undervisning, formidling og videndeling. Som udgangspunkt består al forskning på DMJX af anvendt forskning – forstået som eksperimenterende eller teoretisk arbejde, som primært er rettet mod bestemte anvendelsesområder. Vi arbejder derfor altid på at sikre et fortløbende flow af viden og erfaringer mellem forskning, uddannelse og erhverv, som har gensidig interesse og værdi for alle parter. Det er et mål, at både medieverden og samfund oplever DMJX som en institution, der ønsker og evner at løfte opgaver på en måde, så denne sammenhæng kommer tydeligt frem.

Stillingen som docent
Den nye docent vil blive tilknyttet Forsknings- og Udviklingsafdelingen, men vil komme til at spille en central rolle i opbygningen af Center for Journalistik og Demokrati, hvis formål er at understøtte forsknings- og udviklingsprojekter i relationen mellem journalistik og demokratisk offentlighed, herunder at identificere journalistikkens samfundsfundsmæssige vilkår og udvikle journalistikkens demokratiske funktioner. Som docent får du desuden et vigtigt ansvar for at fastholde og udbygge vores allerede inspirerende og produktive forskningsmiljø i tæt samarbejde med forskere, adjunkter, lektorer og ledere på højskolen. Der er tale om en stilling med 40% forskningsforpligtelse, 50% undervisningsforpligtelse og 10% tid til øvrige opgaver.

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af:
 • Planlægning, styring og evaluering af forsknings- og udviklingsaktiviteter med relevans for uddannelserne, institutionens praksis samt professionen
 • Udvikling af samarbejdet med den journalistiske branche
 • Samarbejde med relevante forskningsmiljøer både nationalt og internationalt
 • Undervisning i blandt andet journalistisk metode samt faglig og pædagogisk udvikling af undervisning på den journalistiske grunduddannelser samt vores efter- og videreuddannelser
Dine kvalifikationer og kompetencer
Der vil i bedømmelsen af ansøgningen først og fremmest blive lagt vægt på dine forskningsfaglige kompetencer. Det er dog ligeledes afgørende, at du har dokumenteret erfaring med undervisning og undervisningsudvikling, herunder at du er højt kvalificeret i forhold til formidling af teori og inddragelse af praksis. Derudover skal du besidde dokumenteret, anvendelsesorienteret viden, herunder såvel teoretisk som praktisk indsigt på højt niveau om erhvervet eller professionen således, at du er i stand til selvstændigt at udvikle ny viden inden for erhvervet eller professionen.

Vi forventer, at du som ansøger har en stærk faglig profil og dokumenteret forskningserfaring samt har publiceret på internationalt niveau inden for feltet journalistisk praksis samt journalisters rolle, funktioner og betydning for samfundet.

Vi forventer, at du som ansøger til docenturet har:
 • ph.d. eller andet tilsvarende niveau
 • forskningskompetencer på højt niveau dokumenteret ved tidligere ansættelser, publiceringer og evt. ledelse af forskningsprojekter
 • erfaring med at udvikle og gennemføre forskningsprojekter
 • omfattende undervisningserfaring og en dokumenteret, kontinuerlig høj kvalitet i undervisning, illustreret ved såvel gode evalueringer samt innovative og nyskabende tilgange til undervisning
 • erfaring med uddannelsesudvikling og er højt kvalificeret i forhold til formidling af teori og inddragelse af praksis samt kobling til branchen
 • lyst til forskningsformidling
Der lægges ligeledes vægt på, at du indgår i såvel nationale som internationale forskningsnetværk, og har potentiale til at trække forsknings- og udviklingsprojekter til DMJX i samarbejde med partnere inden for den akademiske verden.

Om Forskning og Udvikling på DMJX. Hvem er vi?
Forsknings- og Udviklingsafdelingen på DMJX er en central enhed, der går på tværs af organisationen, og som skaber værdi for højskolens ni BA-uddannelser, Kursus- & Videreuddannelsesområdet samt kandidat- og diplomuddannelserne.

Vi har seks forskere ansat inden for hvert deres forskningsfelt samt fire ph.d.-studerende. Docenten referer til forsknings- og udviklingschefen.

Vores tilgang til forskning er anvendelses- og samarbejdsorienteret. Alle vores forskere underviser, deltager i fælles forskningsprojekter og indgår i udviklingsprojekter med eksterne aktører. Vi har høje ambitioner – ikke mindst i forhold til at gøre en forskel i de brancher, vi uddanner til.

Vi er i gang med at etablere fire forsknings- og udviklingscentre indenfor journalistik, medier, kommunikation og visuel formidling. Centrene har til formål at skabe en tydelig profilering og samling af DMJXs faglige kernekompetencer blandt såvel forskere som undervisere indenfor de respektive fagområder. Derudover skal centrene skabe en tydelig forskningsunderstøttelse af alle uddannelser på DMJX. 

Center for Journalistik og Demokrati, som den kommende docent i journalistik vil blive en del af, har som overordnet formål at gennemføre forsknings- og udviklingsprojekter i relationen mellem journalistik og demokratisk offentlighed, herunder at identificere journalistikkens samfundsmæssige vilkår og udvikle journalistikkens demokratiske funktioner.

Læs mere om Forskning og Udvikling på DMJX her.

Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om en varig stilling som docent, der ønskes besat snarest muligt. Arbejdsstedet vil være på vores campus i Aarhus. 

Løn og ansættelsesvilkår som docent sker efter gældende overenskomst med Finansministeriet og den relevante faglige organisation og i henhold til Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole BEK nr. 1065 af 04/07/2016. 

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til stillingen eller bedømmelsesproceduren, eller ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Forsknings- og udviklingschef Helle Kryger Aggerholm, hka@dmjx.dk.

Ansøgning- og bedømmelsesproces
Til brug for bedømmelsen, er det obligatorisk at vedhæfte følgende materiale:
 • Motiveret ansøgning
 • CV indeholdende publikationsliste, dokumentation for uddannelse samt oplysninger om undervisningserfaring, forskningsformidling og praksiserfaring fra relevante brancher eller innovationsprojekter.
 • Mindst 3 og højest 5 publikationer, som du ønsker inddraget i bedømmelsen.
Publikationerne vedhæftes den elektroniske ansøgning.

Til bedømmelse af kvalifikationerne hos ansøgere til en stilling som docent sammensætter rektor for højskolen et eksternt bedømmelsesudvalg på tre personer, der ikke er ansat eller er bestyrelsesmedlem ved højskolen. Rektor fastsætter samtidig en frist for afgivelse af udvalgets bedømmelse. 

Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af det eksterne bedømmelsesudvalg. Du kan læse mere om ansættelsesproceduren i bekendtgørelse BEK nr.1227 af 23/10/2018, som blandt andet omhandler docentbedømmelse af undervisere ved professionshøjskoler.

Ansøg elektronisk via vores rekrutteringssystem senest fredag den 31. januar kl. 12.00.
Alle interesserede, uanset alder, køn, race, religion eller etniske tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Om Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) uddanner fremtidens talenter inden for bl.a. reklame, design, journalistik, foto, kommunikation og medieledelse - og videreuddanner dem, der allerede arbejder inden for områderne. 

DMJX samarbejder med ledende uddannelsesinstitutioner over hele verden samt med virksomheder og organisationer for at sikre uddannelser, der er praksisnære og målrettet en verden i forandring. Desuden huser DMJX flere videnscenterfunktioner og bedriver forskning inden for de områder, der undervises i.

DMJX har domicil i både Aarhus og København og har omkring 2000 indskrevne fuldtidsstuderende, knap 2.000 deltidsstuderende/kursister hvert år, 160 fuldtidsansatte undervisere og forskere, administrativt personale samt et større antal eksterne undervisere.
Læs mere om Danmarks Medie- og Journalisthøjskole på: www.dmjx.dk

Online dato: 19-12-2019
Ansøgningsfrist: 31-01-2020 kl. 12:00


Skriv gerne i din ansøgning, at du så jobbet på Mediajob.dk

SØG STILLINGEN
FIRMAPROFIL

Er du vores nye docent i journalistik?


Jobbeskrivelse
Virksomhed
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX)
Jobtitel:
Er du vores nye docent i journalistik?
Jobtype:
Sted:
Østjylland
Postnummer:
Kategori:
Journalistik// UndervisningEr du vores nye docent i journalistik?

Er du optaget af journalistisk praksis fra et forskningsmæssigt perspektiv? Og brænder du for at være med til at udvikle den journalistiske tænkemåde i stærke partnerskaber med forskere, undervisere og mediebranchens aktører? Så har du chancen nu. 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) søger en forsker med erfaring og kompetencer, som kan gennemføre praksisnær forskning, der kan pege på muligheder og løsninger i en tid, hvor mediernes rolle og betydning er til åben debat, og bliver udfordret af falske nyheder og et publikum med kritiske holdninger til journalistikken og til journalister.

Forskningen på DMJX har til formål at udvikle og formidle ny viden af betydning for højskolens uddannelser – fra professionsbachelor til diplom- og kandidatuddannelser, og desuden være til betydelig gavn for hele medie- og kommunikationsbranchen. Kerneaktiviteterne består i forskning, undervisning, formidling og videndeling. Som udgangspunkt består al forskning på DMJX af anvendt forskning – forstået som eksperimenterende eller teoretisk arbejde, som primært er rettet mod bestemte anvendelsesområder. Vi arbejder derfor altid på at sikre et fortløbende flow af viden og erfaringer mellem forskning, uddannelse og erhverv, som har gensidig interesse og værdi for alle parter. Det er et mål, at både medieverden og samfund oplever DMJX som en institution, der ønsker og evner at løfte opgaver på en måde, så denne sammenhæng kommer tydeligt frem.

Stillingen som docent
Den nye docent vil blive tilknyttet Forsknings- og Udviklingsafdelingen, men vil komme til at spille en central rolle i opbygningen af Center for Journalistik og Demokrati, hvis formål er at understøtte forsknings- og udviklingsprojekter i relationen mellem journalistik og demokratisk offentlighed, herunder at identificere journalistikkens samfundsfundsmæssige vilkår og udvikle journalistikkens demokratiske funktioner. Som docent får du desuden et vigtigt ansvar for at fastholde og udbygge vores allerede inspirerende og produktive forskningsmiljø i tæt samarbejde med forskere, adjunkter, lektorer og ledere på højskolen. Der er tale om en stilling med 40% forskningsforpligtelse, 50% undervisningsforpligtelse og 10% tid til øvrige opgaver.

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af:
 • Planlægning, styring og evaluering af forsknings- og udviklingsaktiviteter med relevans for uddannelserne, institutionens praksis samt professionen
 • Udvikling af samarbejdet med den journalistiske branche
 • Samarbejde med relevante forskningsmiljøer både nationalt og internationalt
 • Undervisning i blandt andet journalistisk metode samt faglig og pædagogisk udvikling af undervisning på den journalistiske grunduddannelser samt vores efter- og videreuddannelser
Dine kvalifikationer og kompetencer
Der vil i bedømmelsen af ansøgningen først og fremmest blive lagt vægt på dine forskningsfaglige kompetencer. Det er dog ligeledes afgørende, at du har dokumenteret erfaring med undervisning og undervisningsudvikling, herunder at du er højt kvalificeret i forhold til formidling af teori og inddragelse af praksis. Derudover skal du besidde dokumenteret, anvendelsesorienteret viden, herunder såvel teoretisk som praktisk indsigt på højt niveau om erhvervet eller professionen således, at du er i stand til selvstændigt at udvikle ny viden inden for erhvervet eller professionen.

Vi forventer, at du som ansøger har en stærk faglig profil og dokumenteret forskningserfaring samt har publiceret på internationalt niveau inden for feltet journalistisk praksis samt journalisters rolle, funktioner og betydning for samfundet.

Vi forventer, at du som ansøger til docenturet har:
 • ph.d. eller andet tilsvarende niveau
 • forskningskompetencer på højt niveau dokumenteret ved tidligere ansættelser, publiceringer og evt. ledelse af forskningsprojekter
 • erfaring med at udvikle og gennemføre forskningsprojekter
 • omfattende undervisningserfaring og en dokumenteret, kontinuerlig høj kvalitet i undervisning, illustreret ved såvel gode evalueringer samt innovative og nyskabende tilgange til undervisning
 • erfaring med uddannelsesudvikling og er højt kvalificeret i forhold til formidling af teori og inddragelse af praksis samt kobling til branchen
 • lyst til forskningsformidling
Der lægges ligeledes vægt på, at du indgår i såvel nationale som internationale forskningsnetværk, og har potentiale til at trække forsknings- og udviklingsprojekter til DMJX i samarbejde med partnere inden for den akademiske verden.

Om Forskning og Udvikling på DMJX. Hvem er vi?
Forsknings- og Udviklingsafdelingen på DMJX er en central enhed, der går på tværs af organisationen, og som skaber værdi for højskolens ni BA-uddannelser, Kursus- & Videreuddannelsesområdet samt kandidat- og diplomuddannelserne.

Vi har seks forskere ansat inden for hvert deres forskningsfelt samt fire ph.d.-studerende. Docenten referer til forsknings- og udviklingschefen.

Vores tilgang til forskning er anvendelses- og samarbejdsorienteret. Alle vores forskere underviser, deltager i fælles forskningsprojekter og indgår i udviklingsprojekter med eksterne aktører. Vi har høje ambitioner – ikke mindst i forhold til at gøre en forskel i de brancher, vi uddanner til.

Vi er i gang med at etablere fire forsknings- og udviklingscentre indenfor journalistik, medier, kommunikation og visuel formidling. Centrene har til formål at skabe en tydelig profilering og samling af DMJXs faglige kernekompetencer blandt såvel forskere som undervisere indenfor de respektive fagområder. Derudover skal centrene skabe en tydelig forskningsunderstøttelse af alle uddannelser på DMJX. 

Center for Journalistik og Demokrati, som den kommende docent i journalistik vil blive en del af, har som overordnet formål at gennemføre forsknings- og udviklingsprojekter i relationen mellem journalistik og demokratisk offentlighed, herunder at identificere journalistikkens samfundsmæssige vilkår og udvikle journalistikkens demokratiske funktioner.

Læs mere om Forskning og Udvikling på DMJX her.

Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om en varig stilling som docent, der ønskes besat snarest muligt. Arbejdsstedet vil være på vores campus i Aarhus. 

Løn og ansættelsesvilkår som docent sker efter gældende overenskomst med Finansministeriet og den relevante faglige organisation og i henhold til Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole BEK nr. 1065 af 04/07/2016. 

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til stillingen eller bedømmelsesproceduren, eller ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Forsknings- og udviklingschef Helle Kryger Aggerholm, hka@dmjx.dk.

Ansøgning- og bedømmelsesproces
Til brug for bedømmelsen, er det obligatorisk at vedhæfte følgende materiale:
 • Motiveret ansøgning
 • CV indeholdende publikationsliste, dokumentation for uddannelse samt oplysninger om undervisningserfaring, forskningsformidling og praksiserfaring fra relevante brancher eller innovationsprojekter.
 • Mindst 3 og højest 5 publikationer, som du ønsker inddraget i bedømmelsen.
Publikationerne vedhæftes den elektroniske ansøgning.

Til bedømmelse af kvalifikationerne hos ansøgere til en stilling som docent sammensætter rektor for højskolen et eksternt bedømmelsesudvalg på tre personer, der ikke er ansat eller er bestyrelsesmedlem ved højskolen. Rektor fastsætter samtidig en frist for afgivelse af udvalgets bedømmelse. 

Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af det eksterne bedømmelsesudvalg. Du kan læse mere om ansættelsesproceduren i bekendtgørelse BEK nr.1227 af 23/10/2018, som blandt andet omhandler docentbedømmelse af undervisere ved professionshøjskoler.

Ansøg elektronisk via vores rekrutteringssystem senest fredag den 31. januar kl. 12.00.
Alle interesserede, uanset alder, køn, race, religion eller etniske tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Om Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) uddanner fremtidens talenter inden for bl.a. reklame, design, journalistik, foto, kommunikation og medieledelse - og videreuddanner dem, der allerede arbejder inden for områderne. 

DMJX samarbejder med ledende uddannelsesinstitutioner over hele verden samt med virksomheder og organisationer for at sikre uddannelser, der er praksisnære og målrettet en verden i forandring. Desuden huser DMJX flere videnscenterfunktioner og bedriver forskning inden for de områder, der undervises i.

DMJX har domicil i både Aarhus og København og har omkring 2000 indskrevne fuldtidsstuderende, knap 2.000 deltidsstuderende/kursister hvert år, 160 fuldtidsansatte undervisere og forskere, administrativt personale samt et større antal eksterne undervisere.
Læs mere om Danmarks Medie- og Journalisthøjskole på: www.dmjx.dk

Onlinedato:
19-12-2019
Ansøgningsfrist:
31-01-2020 kl. 12:00
Skriv gerne i din ansøgning, at du så jobbet på Mediajob.dk

SØG STILLINGEN

Del dette job på

Tilbage  Udskriv  Alle job fra virksomheden

Mediajob.dk


Kontakt

Mediajob.dk
Dansk Journalistforbund

Tlf. 33428000 / 20670447

E-mail: stl@journalistforbundet.dk


Genveje
Kontakt

Mediajob.dk
Dansk Journalistforbund

Tlf. 33428000 / 20670447

E-mail: stl@journalistforbundet.dk


Mediajob.dk