-----

Kommunikationsmedarbejder
Jobbeskrivelse

Virksomhed: Region Hovedstaden
Jobtitel: Kommunikationsmedarbejder
Jobtype: Fuldtid
Sted: Storkøbenhavn
Kategori: Kommunikation & PR
Kommunikationsmedarbejder

Visionen med BørneRiget er at skabe et hospital i verdensklasse. Målet er, at det nye hospitalsbyggeri til børn, unge og fødende, som står klar i 2024 på Rigshospitalet, skal:
 • Bidrage til at udvikle det danske sundhedsvæsen i en ny retning, hvor patientbehandling er endnu mere end at diagnosticere sygdom og behandle.
 • Udgøre et sammenhængende forløb for børnene og deres familier og tilbyde den bedste behandling og pleje funderet på uddannelse og forskning på højeste niveau. 
 • Skabe rammerne for, at børn og deres familier føler sig trygge i et behandlingsforløb og kan opretholde bedst mulig livskvalitet. Der skal være plads til, at familien kan have det rart sammen med plads til leg, omsorg og adspredelse, så både barnet og familien får et pusterum fra bekymringerne. 
 • Skabe unikke rammer for fødende og deres familier, der fremmer gode fødselsoplevelser og giver familiedannelsen et godt afsæt. 
At lykkes med visionen er ikke blot et spørgsmål om arkitektur. Det er lige så meget kultur. En kultur der bygger på familiernes perspektiv. Vi vil skabe en ramme for behandling af børn, unge og familier fra hele landet, der er legende og helbredende. Vi vil kombinere forskning, uddannelse og behandling til sammenhængende helheder. Vi vil dele alt, hvad vi ved – og alt, hvad vi opdager.

Vi har brug for en kommunikationsmedarbejder, som kan hjælpe os med at formidle og dele viden og med at skabe en meningsfuld sammenhæng via proaktiv kommunikation af vores vision og de mange aktiviteter, som projektet består af, over for vores vigtigste stakeholdere - medarbejdere på Rigshospitalet, samfundet omkring os og de dygtigste forskere nationalt og internationalt.

Opgaven
Du skal udvikle og drive BørneRigets interne og eksterne kommunikation i tæt samarbejde med projektledelsen og kommunikationskolleger på Rigshospitalet, særlig Juliane Marie Centrets kommunikationsrådgiver. Dine konkrete opgaver bliver:
 • At bidrage med kommunikationsfaglig sparring og bidrage konkret til tydelig kommunikation i de enkelte spor i projektet, således at viden fra hver aktivitet inddrages i en sammenhængende kommunikation om ’BørneRiget’ 
 • At sikre et professionelt samarbejde med medier i Danmark og internationalt og skabe et afsæt for relevante fortællinger om ’BørneRiget’, i tæt samspil med Region Hovedstadens Kommunikationsafdeling og Ole Kirks Fond, der er strategisk partner i BørneRiget 
 • At udvikle og drive interne og eksterne kanaler for og om BørneRiget, herunder nyhedsbreve, danske og engelske website, digitale platforme etc. 
 • Bistå med at udarbejde konkret materiale fx til ansøgninger, politisk niveau eller andet. 
 • At sikre samspil i kommunikationen om projektet og den løbende kommunikation fra Juliane Marie Centrets mange klinikker og forskningsmiljøer. 
 • Et Velfungerende og respektfuldt samarbejde med kommunikationskolleger og klinikere er et helt afgørende parameter for succes i stillingen. 
Udfordringer og udviklingsmuligheder i stillingen
BørneRiget og stillingen rummer stor kompleksitet og store udfordringer, hvor kommunikation spiller en central rolle. Bl.a.
 • Forandringskommunikation: Her vil du skulle understøtte projektledelsen i kommunikation, som bidrager til at skabe nye, fælles koncepter og kultur for alle medarbejdere, i og omkring BørneRiget 
 • Stakeholder management i en politisk virkelighed – mange interessenter med forskellige agendaer 
 • Holde overblik: Mange, forskelligartede del- og underprojekter og behov for at finde rød tråd 
Projektet og opgavens mangeartede karakter gør, at der er behov for en bred kompetenceprofil. Til gengæld får du mulighed for at udvikle dig fagligt inden for en meget bred pallette af kommunikationsdiscipliner. Og du får mulighed for at bidrage til at tegne profilen af et enestående projekt.

Rolle
Som kommunikationsmedarbejder i BørneRiget vil din rolle være:
 • At koordinere og skabe sammenhæng i kommunikationen om BørneRiget via proaktiv kommunikation af BørneRigets vision og de mange aktiviteter, som projektet består af, over for de vigtigste stakeholdere - medarbejdere på Rigshospitalet, samfundet omkring os og forskere over hele verden 
 • At bidrage til en succesfuld implementering af forandringer via meningsfuld og proaktiv kommunikation 
 • At sikre kommunikationsmæssig kvalitet og varieret kommunikationsform i projektets mange aktiviteter og leverancer 
 • At sikre nyhedsformidling og fortælling om BørneRiget, som afspejler projektets vision 
 • At sikre samspil med eksisterende kommunikationsarbejde i Juliane Marie Centret, på Rigshospitalet og regionalt 
Referenceforhold
Du får reference til projektchefen for organisationsudvikling i BørneRiget. Du får et tæt samarbejde med Rigshospitalets centrale kommunikationsafdeling, og i særdeleshed med Juliane Marie Centrets kommunikationsrådgiver mhp. at sikre en ensartet og konsistent og velkoordineret kommunikationsindsats fra BørneRiget, der taler ind i Juliane Marie Centrets øvrige aktiviteter og kommunikationsstrategi.

Din baggrund og faglige kompetencer
Du har en kandidatuddannelse i kommunikation eller er journalist. Du har 2-3 års erfaring fra andet job med kommunikation.

Den ideelle kandidat har haft et job som kommunikationsrådgiver/medarbejder i en organisation eller virksomhed og har erfaring med både intern forandringskommunikation, nyhedsproduktion, hjemmesider og evt. mediehåndtering.

Erfaring med foto- og videoproduktion og redigering samt grafisk arbejde er en fordel.

Dine personlige kvalifikationer
 • Du motiveres af at være en del af et projekt med stærke værdier og en stærk holdånd 
 • Du er fagligt velfunderet og nysgerrig efter at lære nyt 
 • Du har naturligt anlæg for stakeholder management 
 • Du besidder operationel såvel som nogen strategisk kompetence 
 • Du er proaktiv og ambitiøs 
 • Du er en holdspiller – der evner at lykkes i tæt samarbejde med andre 
 • Du er resultatorienteret og kommer i mål med opgaver til aftalt tid 
 • Du taler og skriver flydende på dansk og engelsk. Jobbet kræver evne til fejlfrit at oversætte, korrekturlæse eller veksle mellem de to sprog. 
Eksempler på kommunikationsarbejde (artikler, videoer eller andet) skal vedlægges ansøgningen, evt. som links

Vil du vide mere?
Du kan læse mere på: www.rigshospitalet.dk/boerneriget

Du er desuden velkommen til at henvende dig til projektchef for organisationsudvikling i BørneRiget, Thomas Leth Frandsen, tlf. 51637591 og mail thomas.leth.frandsen@regionh.dk

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til relevant faglige aftale/overenskomst.
Ansøgningsfristen er den 20. februar 2019.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 8 og 9.

Stillingen er til besættelse per 1. april 2019 eller snarest derefter.
Send din ansøgning, CV og relevante bilag online via linket.

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.
Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.

Online dato: 08-02-2019
Ansøgningsfrist: 20-02-2019 kl. 23:59


Skriv gerne i din ansøgning, at du så jobbet på Mediajob.dk

SØG STILLINGEN